ZALOGUJ SIĘ ABY WPROWADZIĆ SWOICH ZAWODNIKÓW

Przy rejestracji zawodników niezbędne będą następujące dane: Imię, nazwisko, numer na koszulce, rozmiar koszulki i OBOWIĄZKOWO zdjęcie zawodnika i trenera w formacie 600 x 600 pixeli (jpg lub png) lub większe w formacie kwadratowym. Uwaga- bez zdjęcia dodania zawodników jest niemożliwe.

Zaloguj się