Wydawanie obiadów, woda dla zawodniczek i zawodników, rzeczy znalezione

Szanowni Państwo,

25 czerwca (wtorek) obiady będą wydawane w godzinach 12.00-16.30. Przypominamy, że odbiór kolejnej butelki wody możliwy będzie po zwrocie pustej butelki.

Zwracamy się równocześnie z prośbą o dostarczenie do Biura Zawodów ewentualnych znalezionych rzeczy!