Zgodnie z komunikatem nr 1 XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 2017, Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej mają obowiązek rejestracji drużyn. Dane do logowania w systemie rejestracji są tożsame jak rok temu, można je przypomnieć poniżej, a w ubiegłym roku zostały przesłane na adresy e-mail koordynatorów wskazanych przez WZPS-y. Jeśli adresy uległy zmianie proszę o kontakt z Panią Ewą Bednarek - e-mail: kinder2017@szps.pl, tel: 578 001 768

Zaloguj się