Dokumenty do pobrania

Dokumenty końcowe

Komunikat końcowy – czwórki chłopców  – XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29 czerwca 2017
Komunikat końcowy – czwórki dziewcząt  – XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29 czerwca 2017
Komunikat końcowy – trójki chłopców   – XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29 czerwca 2017
Komunikat końcowy – trójki dziewcząt  – XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29 czerwca 2017
Komunikat końcowy – dwójki chłopców  – XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29 czerwca 2017
Komunikat końcowy – dwójki dziewcząt  – XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29 czerwca 2017
Komunikat końcowy – zawodnicy i mvp – XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29 czerwca 2017

Kinder_2017_zakwaterowanie _uczestnikow_kinder_sport_25_06_2017

Komunikat nr 3 XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29 czerwca 2017 w sprawie odprawy zespołów i zakwaterowania.

Etap 1 – Czwórki chłopców – kompozycja grupy (17.06.2017)
Etap 1 – Czwórki dziewcząt – kompozycja grupy (17.06.2017)
Etap 1- Trójki chłopców – kompozycja grupy (17.06.2017)
Etap 1 – Trójki dziewcząt – kompozycja grupy (17.06.2017)
Etap 1 – Dwójki chłopców – kompozycja grupy (17.06.2017)
Etap 1 – Dwójki dziewcząt – kompozycja grupy (17.06.2017)

Komunikat nr 2 XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29 czerwca 2017 w sprawie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w XXIII Ogólnopolskim Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29.06.2017

Formularz zgłoszeniowy drużyny rezerwowej do XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29.06.2017

Formularz zgłoszeniowy XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29.06.2017

Komunikat nr 1 XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 26-29 czerwca 2017